B32 Artspace ©

Built with Berta.me

 1. Artware onderzoeks-atelier / Artware research studio

  Open weekend - 22 & 23 juni en 29 & 30 juni
  van 13.00 – 17.00

  .
  NL
  In het Artware onderzoek-atelier Kunst & Architectuur | Resonance wordt samengewerkt met B32 artspace en het Maastricht Institute of Arts en de Maastricht Academy of Architecture (The Philosophers Studio).

  Tijdens de laatste fase van dit onderzoek-atelier worden de deelnemende studenten (11) in de gelegenheid gesteld om gedurende de maanden mei en juni de ruimte van B32 als gemeenschappelijke studio te gebruiken en o.l.v. verschillende (gast)docenten het thema resonantie binnen hun artistieke praktijk intensief te bevragen.

  Op 22 en 23 juni en 29 en 30 juni 2024 zal het proces worden stopgezet en zullen de resultaten van de workshop aan het publiek worden getoond. Maar al eerder zal er een publieke happening plaats vinden op dinsdag 21 mei om 17 uur bij B32. Deze happening is de afronding van een drieweekse workshop o.l.v. de uit Rotterdam afkomstige kunstenaar Omid Kheirabadi (Teheran, 1992).


  In zijn praktijk codeert Kheirabadi laatkapitalistische maatschappelijke relaties om hun onderdrukkende mechanismen en hun effecten op individuen te begrijpen. Zijn werken draaien rond machtskwesties, mondiale verschillen in economie en juridische status, westerse (Europese) hegemonie en arbeid, met als doel heersende verhalen uit te dagen. Zijn artistieke inspiratie komt voort uit zijn levenservaringen en politieke motivaties, waarbij hij de kracht van kunst nastreeft om dialoog uit te lokken. Door ruimtes te creëren die ons aanmoedigen om de systemen die ons leven vormgeven in twijfel te trekken, bevordert zijn praktijk de verkenning van nieuwe mogelijkheden voor samenleven. Een voorbeeld zijn zijn 'performancesessies', waarbij mensen met verschillende achtergronden samenkomen en een dialoog aangaan om geïmproviseerde performatieve composities te co-creëren op basis van hun persoonlijke verhalen.
  Hij behaalde een MFA in Artistiek Onderzoek aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (Den Haag) in 2022 en een MA in Interieurarchitectuur aan de Academie van Bouwkunst Maastricht in 2019.


  Afbeelding: Omid Kheirabadi

  EN
  In the Artware research studio Art & Architecture | Resonance collaborates with B32 artspace, and the Maastricht Institute of Arts and the Maastricht Academy of Architecture (The Philosophers Studio).

  During the final phase of this research studio, the participating students (11) are given the opportunity to use B32 artspace as a communal studio during the months of May and June. Under the guidance of various (guest)teachers, the students explore the theme of resonance through which they will question their artistic practice intensively.

  On June 22 and 23 and June 29 and 30 the process will be stopped and the results of the workshop will be shown to the public. Prior to that, a public event will take place on Tuesday, May 21 at 5 PM at B32. This happening is the conclusion of a three-week workshop led by the Rotterdam artist Omid Kheirabadi (Tehran, 1992).

  In his practice, Kheirabadi decodes late-capitalist societal relationships to comprehend their oppressive mechanisms and their effects on individuals. His works revolve around questions of power, global disparities in economics and legal status, Western (European) hegemony, and labor, with the aim of challenging prevailing narratives. His artistic inspiration stems from his life experiences and political motivations, pursuing the power of art to provoke dialogue. By creating spaces that encourage us to question the systems that shape our lives, his practice fosters the exploration of new possibilities for coexistence. One example is his"performance sessions", where people from different backgrounds gather and engage in dialogue to co-create improvised performative compositions based on their personal narratives.
  He obtained an MFA in Artistic Research from the Royal Academy of Art (The Hague) in 2022 and an MA in Interior Architecture from the Maastricht Academy of Architecture in 2019
  .

  Image: Omid Kheirabadi

 2. Conflict resolution

  Doorlopend / continuously


  NL
  Conflict resolution is een jaar durende publieke interventie die zich enerzijds richt op de wijk "de Ravelijn" als historische locatie (een ravelijn is een driehoekig verdedigingsgebied, als deel van grotere vestingwerken), en anderzijds op de recentere geschiedenis van de woonschool, toen nog gelegen aan de rand van de stad.

  Getekend met stoepkrijt op het nabij gelegen speelplein lopen militaire kaarten en stroomschema's in elkaar over, en raken contrasterende begrippen met elkaar verstrengeld.

  Foto: Conflict resolution #1, 27 januari 2024.

  EN
  Conflict resolution is a year-long public intervention that focuses on the one hand on the "Ravelijn" district as a historical location (a ravelin is a triangular defense area, as part of larger fortifications), and on the other hand on the more recent history of the rehabilitation neighbourhood (a post-war Dutch system of model homes meant to rehabilitate people who were considered anti-social) then still located on the edge of the city.

  Drawn with sidewalk chalk on the nearby playground, military maps and flowcharts merge, and contrasting concepts become intertwined.

  Photo: Conflict resolution #1, January 27, 2024.